Aktuality

Oskar Felber - akcia, gesto, spontánnosť

Oskar Felber - akcia, gesto, spontánnosť

Waldemar Švábenský - PORTRÉTY

Waldemar Švábenský - PORTRÉTY

Viktor Hulík – ORDER ↔ disORDER

Viktor Hulík – ORDER ↔ disORDER

Veronika Rónaiová - konceptuálny hyper-realizmus

Veronika Rónaiová - konceptuálny hyper-realizmus

Peter Rónai - postcontemporary umelec

Peter Rónai - postcontemporary umelec

Ján Zoričák - majster prizmatickej sklenenej plastiky

Ján Zoričák - majster prizmatickej sklenenej plastiky

Milan Paštéka - protagonista novej figurácie

Milan Paštéka - protagonista novej figurácie

Ladislav Bielik - August 68

Ladislav Bielik - August 68

Igor Ondruš - Stratený v raji

Igor Ondruš - Stratený v raji

Stano Bubán - Zatvor oči, chodec!

Stano Bubán - Zatvor oči, chodec!

Salvator Dalí - grafické ilustrácie

Salvator Dalí - grafické ilustrácie

Andy Warhol a jeho portfólia

Andy Warhol a jeho portfólia

Laco Teren - majolika x grafika

Laco Teren - majolika x grafika

Kristína Mesároš - fatamorgány a iné ....

Kristína Mesároš - fatamorgány a iné ....

Peter Roller - medzi sochou a kresbou

Peter Roller - medzi sochou a kresbou

PALO MACHO -  Z monografie

PALO MACHO - Z monografie

& Jozef Jankovič, Ivan Csudai, Jana Hojstričová

Stano Filko -

Stano Filko - "Leonardo" nášho alternatívneho umenia

Juraj Meliš - rudimentárny koncept

Juraj Meliš - rudimentárny koncept

Vladimír Popovič - hravá poézia všednosti

Vladimír Popovič - hravá poézia všednosti

Mám záujem

Kontaktný formulár