Aktuality

Stano Bubán - Zatvor oči, chodec!

Stano Bubán - Zatvor oči, chodec!

Salvator Dalí - grafické ilustrácie

Salvator Dalí - grafické ilustrácie

Andy Warhol a jeho portfólia

Andy Warhol a jeho portfólia

Laco Teren - majolika x grafika

Laco Teren - majolika x grafika

Ján Zoričák - majster prizmatickej sklenenej plastiky

Ján Zoričák - majster prizmatickej sklenenej plastiky

Milan Paštéka - protagonista novej figurácie

Milan Paštéka - protagonista novej figurácie

Kristína Mesároš - fatamorgány a iné ....

Kristína Mesároš - fatamorgány a iné ....

Peter Roller - medzi sochou a kresbou

Peter Roller - medzi sochou a kresbou

PALO MACHO -  Z monografie

PALO MACHO - Z monografie

& Jozef Jankovič, Ivan Csudai, Jana Hojstričová

Stano Filko -

Stano Filko - "Leonardo" nášho alternatívneho umenia

Juraj Meliš - rudimentárny koncept

Juraj Meliš - rudimentárny koncept

Vladimír Popovič - hravá poézia všednosti

Vladimír Popovič - hravá poézia všednosti

Mám záujem

Kontaktný formulár