Viktor Hulík – ORDER ↔ disORDER

Viktor Hulík – ORDER ↔ disORDER

Viktor Hulík narodil sa v roku 1949 v Bratislave, v rokoch 1968 – 1974 absolvoval štúdiá na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u prof. Ladislava Čemického a prof. Petra Matejku. Na slovenskej výtvarnej scéne pôsobí od roku 1974, odkedy sa aktívne zapája do výstavných projektov doma a v zahraničí. Jeho diela boli vystavené na mnohých samostatných výstavách vo viacerých mestách na Slovensku ako aj v Budapešti, Györi, Pécsi, Veszpréme, Paríži, Le Mans, Prahe, Brne, Mikulove,  Berlíne, Hamburgu, Oldenburgu, Reutlingene, Rodalbene, Viedni, Grazi, Bruseli, Clevelande, Baltimore, Dallase, Herningu, Novom Sade, Moskve a v Zurichu. Zúčastnil sa na viac než 450 kolektívnych výstavách po celom svete a jeho diela sú súčasťou mnohých verejných i súkromných zbierok doma i v zahraničí.  Od roku 1999 je členom Klubu konkretistov, v roku 2001 sa začal zúčastňovať  na výstavných aktivitách medzinárodného hnutia MADI, v roku 2017 prijatý za čestného člena budapeštianskeho združenia Open structure art society vedeného Dórou Maurer a v roku 2022 zvolený čestným členom Széchenyiho akadémie literatúry a umenia v Budapešti.
Autorovým východiskom je interpretácia prírody ako organizovaného, usporiadaného, štruktúrovaného systému. Poriadok a chaos sú komplementárne protiklady, chápané ako odlišné etapy tej istej premeny.
Objekty Viktora Hulíka z posledného obdobia ukazujú nový vizuálny systém, ktorý sa vyznačuje radikálnou redukciou farieb (čierna a biela, škály sivej), nekonečne bohatými možnosťami kombinácií hravého a presného, ​​náhodného a vypočítaného, ​​regulovaného a neregulovaného, poriadku a chaosu,  otvára nové dimenzie vnímania. Pohybom každého prvku jeho viacvrstvových objektov vzniká nový obraz. A hoci táto nová kompozícia nadväzuje na existujúcu a je variáciou obrazu daného ako východisková situácia, čo býva zväčša jednoduchá geometrická forma či štruktúra; vizuálny výsledok a estetický efekt ďalšej zmeny nie je možné vopred vidieť zo žiadneho medzistavu , nový zážitok je stimulovaný znásobením možných kombinácií, vrátane náhodnosti pohybu a premien. Hulíkov vesmír je neustále sa meniaci, otvorený vizuálny svet, ktorý zabezpečuje a stelesňuje nekonečnú kombinatorickú možnosť pohybu a zmeny paralelných úrovní reality, časopriestorových vrstiev, farieb, či odtieňov a tónov, štruktúr vytvorených elementárnymi geometrickými tvarmi a ich pravidelným členením. Tento svet charakterizuje rozmanitosť a nevyčerpateľná možnosť vzťahov medzi pevným a tvárnym, skutočným a virtuálnym, existujúcim a možným, rovinou a priestorom, časom a nadčasovosťou, pohybom a stálosťou. Elementárna geometrická forma, deštrukcia, (dekonštrukcia), jasné dané pravidlá pohybu a 4. rozmer zohrávajú v jeho umení rovnako kľúčovú úlohu. Hulík je systematickým bádateľom a tvorcom takmer nekonečných kombinatorických variantov obrazu a priestoru, ktorý sa mení svojimi možnosťami „preusporiadania“ – variovania.

Mám záujem

Kontaktný formulár