Predajné výstavy

PETER ROLLER - maľby, kresby, objekty a sochy z rokov 1990-2019

PETER ROLLER - maľby, kresby, objekty a sochy z rokov 1990-2019

12. máj - 19. jún 2021

 • Peter Roller (1948)
 • 43 malieb, kresieb a objetov
 • 4 sochárske diela
 • kurátor: Ján Abelovský
 • hlavný výstavný priestor ARTISANU, Panská 4, Bratislava
 • otvorené v pracovné dni, 10 - 18 hod.
 • predajné ceny na dožiadanie!
PALO MACHO - Z monografie & Jankovič, Csudai, Hojstričová

PALO MACHO - Z monografie & Jankovič, Csudai, Hojstričová

08. február - 23. apríl 2021

 • Palo Macho (1965) - 47 sklenených malieb a objektov
 • 8 sklenených malieb a objektov Pala Macha vytvorených v spolupráci s Jozefom Jankovičom (1937-2017), Ivanom Csudaiom (1959) a Janou Hojstričovou (1972)
 • otvorené v pracovné dni, 10 - 18 hod.
 • kurátor: dr. Katarína Bajcurová
 • všetky diela sú predajné
 • ceny uvádzané na štítkoch diel sú konečné, bez ďalších poplatkov
 • monografia umelca (384 strán, texty: Bajcurová, Michalovič, Petrová a ďalší)  v predaji na recepcii ARTISANU (47 €)
FILKO - MELIŠ - POPOVIČ

FILKO - MELIŠ - POPOVIČ

05. október 2020 - 18. január 2021

 • Stano Filko (1937-2015) - 30 malieb, jeden objekt
 • Juraj Meliš (1942-2016) - 10 kresieb a grafík, jeden objekt
 • Vladimír Popovič (1939) - 15 malieb
 • hlavný výstavný priestor ARTISANU, Panská 4, Bratislava
 • otvorené v pracovné dni, 10 - 18 hod.
 • kurátor: Ján Abelovský
 • všetky diela sú predajné
 • ceny uvádzané na štítkoch diel sú konečné, bez ďalších poplatkov
MILAN PAŠTÉKA – JAN ZORIČÁK

MILAN PAŠTÉKA – JAN ZORIČÁK

09. júl 2020 - 18. január 2021

 • Milan Paštéka (1931 - 1998). Kresby a grafiky (30 diel)
 • Ján Zoričák (1944). Sklenené plastiky (9 diel)
 • kurátor: Ján Abelovský
 • vedľajší výstavný priestor ARTISANU, Panská 4, Bratislava
 • otvorené v pracovné dni, 10 - 18 hod.
 • predajné ceny uvedené na popiskoch diel sú konečné, bez ďalších poplatkov
Opticko - kinetické umenie

Opticko - kinetické umenie

09. júl 2020 - 30. december 2021

 • viac ako 40 opticko - kinetických objektov, malieb a grafík z portfólia galérie KOMART (Bratislava) a galérie PANART (Viedeň)
 • vystavujúci autori - Getulio Alviani (1939 - 2018), Yaacov Agam (1928), Alberto Biasi (1931), Milan Dobeš (1929), Dadamaino (1930 - 2004), Ennio Chiggio (1938), Edoardo Landi (1937), Francois Morellet (1926 - 2016) a Anastázia Miertušová (1927 - 2002) a ďalší
 • kurátor: Peter Sokol 
 • recepcia a vedľajší výstavný priestor ARTISANU
 • otvorené v pracovné dni, 10 - 18 hod. 
 • predajné ceny na dožiadanie (0903 447 300)

Mám záujem

Kontaktný formulár