Obchodné podmienky predaja

Sprostredkovanie predaja výtvarných diel a starožitností na on-line aukciách

  • Majiteľ diela

Vaše dielo je zaradené do aukcie na základe Zmluvy o sprostredkovaní predaja. Jej súčasťou sú Vaše osobné údaje a aj čestné prehlásenie, že ste dielo nadobudli riadnym spôsobom, môžete s ním výhradne disponovať a teda ho aj predávať. Predmetom zmluvy je predovšetkým dohoda o vyvolávacej cene. Provízia ARTISANU z konečnej ceny diela je 20% (plus 20% DPH z tejto provízie). Z predaja diela nevyplýva jeho majiteľovi daňová povinnosť. V prípade, že dielo ostane na aukcii nevydražené, má ARTISAN právo ponúkať ho v komisionálnom predaji za vyvolávaciu cenu, a to počas 30 pracovných dní od predloženia konania aukcie. Doba trvania dražby diela na on-line aukcii sa stanovuje spravidla na 7 - 14 dní.

  • Vydražiteľ diela

Aukčná provízia ARTISANU je 15% (plus 20% DPH z tejto provízie) z konečnej ceny diela. Úhrada je možná prevodom na účet ARTISANU, kartou, alebo v hotovosti (do 5 000 €). Vydražiteľ dostane doklad o zaplatený kúpnej ceny diela. Predmet bude zabalený. Jeho prípadné zaslanie kuriérskou službou je na účet vydražiteľa.

Sprostredkovanie komisionálneho predaja výtvarných diel a starožitností

  • Majiteľ diela

Vaše dielo je zaradené do aukcie na základe Zmluvy o sprostredkovaní predaja. Jej súčasťou sú Vaše osobné údaje a aj čestné prehlásenie, že ste dielo nadobudli riadnym spôsobom, môžete s ním výhradne disponovať a teda ho aj predávať.Jej predmetom je predovšetkým dohoda o predajnej cene. Provízia ARTISANU z predajnej ceny diela je 20% (plus 20% DPH z tejto provízie). Doba trvania komisionálnej ponuky diela sa stanovuje spravidla na 30 - 60 dní.

  • Kupec diela

Aukčná provízia ARTISANU je 10% (plus 20% DPH z tejto provízie) z predajnej ceny diela. Úhrada je možná prevodom na účet ARTISANU, kartou, alebo v hotovosti (do 5 000 €). Vydražiteľ dostane doklad o zaplatený kúpnej ceny diela. Predmet bude zabalený. Jeho prípadné zaslanie kuriérskou službou je  na účet vydražiteľa.

Mám záujem

Kontaktný formulár