O nás

 
Spoločnosť ARTISAN bola založená roku 1990 v Bratislave, ako prvé súkromné starožitníctvo so sídlom na Rybárskej bráne, v centre starej Bratislavy. Jeho ponuka bola však od počiatku oveľa širšia: zahrňovala aj výtvarné umenie stredoeurópskej proveniencie. Roku 1996 zakladá majiteľ Artisanu Gabriel Herczeg aukčnú spoločnosť SOGA a aktivity ARTISANU postupne utlmuje. Od roku 2002 je ARTISAN už len dcérskou spoločnosťou SOGY s tým, že odborne garantuje aukčnú ponuku starožitných predmetov. Od roku 2017 zakladá ARTISAN filiálny obchod ARTISAN - PREDAJ STAROŽITNOSTÍ na Laurinskej ul. v Bratislave, pod vedením Beaty Herczegovej, ako samostatný právny subjekt.
Spoločnosť ARTISAN obnovuje svoju činnosť v júni roku 2020. Jej jediným majiteľom ostáva Gabriel Herczeg. Do spoločnosti prichádza Ján Abelovský, potom čo ukončil vyše dvadsaťročné pôsobenie v aukčnej spoločnosti SOGA. ARTISAN sídli v obchodných a výstavných priestoroch na Panskej 4 v Bratislave. Jeho hlavnou aktivitou je poriadanie on-line aukcií a komisionálny predaj diel výtvarného umenia a starožitností. Okrem toho ARTISAN vo svojich výstavných priestoroch organizuje predajné výstavy. V sídle spoločnosti na Panskej 4 pôsobí aj Slovenský syndikát znalcov umenia ARS LEGIS.

Gabriel Herczeg (nar. 24. 1. 1957 v Ľubochni) žil ako dieťa striedavo v Ľubochni a Ružomberku. V dôsledku politického prenasledovania a väznenia otca sa neskôr sťahuje s matkou (Mária, rod. Nyári, nar. 1926) do Budapešti. 1973 – 1976 absolvoval Strednú školu zdravotnícku v Bratislave. Po štúdiu na nadstavbovej škole získal kvalifikáciu zubného technika. Potom (s prestávkami) diaľkovo študoval Vysokú školu technickú v Budapešti (fakulta národného hospodárstva a ekonomiky). Diplom získal roku 1989.Od roku 1973 žije v Bratislave. Pracuje v Slovenskej televízii (redakcia literárno – dramatického vysielania a filmovej tvorby), neskôr v Mestskom múzeu v Bratislave, popritom sa aktívne venuje športu, pôsobí ako plavecký inštruktor. Jeho životná a profesnú orientáciu však rozhodujúcim spôsobom podmienil fakt, že vyrastal (ako najmladší z troch bratov) v rodine známeho podnikateľa, ale predovšetkým zberateľa umenia Jozefa Herczega.. Roku 1989 preberá reštaurátorské dielne po otcovi v Piešťanoch a zriaďuje ich filiálku v Ružomberku. 1990 zakladá starožitníctvo ARTISAN v Bratislave. 1996 zakladá Aukčnú spoločnosť SOGA v Bratislave. 2001 spoluzakladá ARS LEGIS - Slovenský syndikát znalcov umenia. V ARS LEGIS pôsobí ako špecialista na starožitné umelecko-remeselné predmety a nábytok. V máji 2020 zriaďuje v Bratislave ANTIMÚZEUM JÚLIUSA KOLLERA, v ktorom zverejňuje vlastnú súkromnú zbierku. V júni 2020 oživuje činnosť ARTISANU (on-line a  komisionálny obchod s umením a starožitnosťami).
PhDr. Ján Abelovský, CSc. (nar. 30.4.1950 v Trnave). 1969-74 študoval na FF UK v Bratislave, katedra estetiky a dejín umenia. 1974 na mesiac nastúpil do Krajskej galérie v Nitre.1975 - 1989 pracoval v Slovenskej národnej galérii v rozličných funkciách. 1984 - 2006 súdny znalec v oblasti výtvarného umenia. 1990 - 1997 vedecký pracovník Ústavu dejín umenia SAV. 1993 obhájil dizertačnú prácu "Koncepcia dejín moderného maliarstva Slovenska". 1990-93 odborný poradca a kurátor súkromnej galérie MITTE vo Viedni. 1998 - 2018 riaditeľ aukčnej spoločnosti SOGA. Od 2001 konateľ Slovenského syndikátu znalcov umenia, ARS LEGIS. Od novembra 2018 do konca apríla 2020 odborný konzultant v spoločnosti SOGA. Od júna 2020 riaditeľ ARTISANU.
Obchodná dramaturgia ARTISANU          
Na našom trhu s umením sa najlepšie obchoduje hornouhorské umenie rozhrania storočí, diela osobností moderny Slovenska a naše maliarstvo a sochárstvo po roku 1945 a tiež súčasné slovenské umenie. Radi do ponuky zaradíme aj kvalitné diela  maďarského a českého maliarstva 19. a prvej polovice 20. storočia, európskeho umenia 17.- 19. storočia a svetového umenia 20. storočia.  Zdôrazňujeme však – do online aukcií, či komisionálneho predaja nezaraďujeme na sprostredkovanie predaja čokoľvek. Nie každé dielo alebo starožitnosť má  šancu dostať sa do portfólia Artisanu. Musíme prísne posudzovať či ponúkané dielo zodpovedá rovnako kritériám umeleckej kvality, ako predajnosti. A samozrejme dbať na priechodnosť kompromisu medzi finančnými predstavami predávajúceho a reálnymi možnosťami trhu.
 
 

Mám záujem

Kontaktný formulár