• zima v ARTISANE
 • on-line dražby i priama ponuka
 • výtvarných diel a starožitných predmetov
 • znalecké posudky ARS LEGIS
 •  
 •  
 • VIANOCE a NOVÝ ROK
 •           v  ARTISANE
 •  
 • slovenské a svetové umenie
 • z komisionálnej  ponuky ARTISANU 
 •  
 • expozičné  a administratívne priestory
 • Panská 4, Bratislava  (vstup z ulice)
 •  

Predajné výstavy

Novinky, informácie, upozornenia...

 • Od začiatku roku 2024 sme na on-line aukciách vydražili  56 diel za 22 324 EUR (plus 15 % aukčná provízia). Neváhajte, zaregistrujte sa a dražte kvalitné a cenovo prístupné výtvarné diela aj Vy. Každý týždeň - vždy vo štvrtok - dávame do Vašej zberateľskej pozornosti minimálne 35 výtvarných diel. 
 • Predajné výstavy sú otvorené každý pracovný deň 10.00 - 17.00 hod.
 • ARTISAN a ARS LEGIS poskytujú služby klientom v pracovné dni 10.00 - 14.00 hod.  V tomto čase prijímame diela do aukcií, komisionálneho predaja a na znalecké expertízy, vydávame zakúpené a vydražené diela.Vaše ponuky vopred konzultujte s dr. Jánom Abelovským (mail: abelovsky@artisanart.sk). Termín osobnej konzultácie si môžete dohodnúť na tel. č. 0905 899 293.
 • ARTISAN a ARS LEGIS sú aj na FACEBOOKU a INSTAGRAME. Pridajte sa medzi našich priateľov a zdieľajte informácie, fotografie a videá, týkajúce sa našich aktivít!

Blogy

O našom impresionizme

O našom impresionizme

Ján Abelovský

V kontexte európskom vo všeobecnosti a „hornouhorskom“ obzvlášť, azda nejestvuje vágnejší pojem, než „impresionizmus“. Dôkazom môžu byť synonymá pre prvý „izmus“, používané v našej odbornej i popularizačnej literatúre bez toho, aby si niekto dal námahu s ich presnejšou definíciou: ... maliarstvo svetla, luminizmus, náladové maliarstvo, plenérizmus, secesný impresionizmus, stimmung impresionizmus, jemný naturalizmus ... .

O (ne)potrebnosti umenia

O (ne)potrebnosti umenia

Ján Abelovský

Z času na čas sa aj u nás, na Slovensku, podarí stvoriť v galerijnej „prevádzke“ čosi, čo sa potom nazýva udalosťou s veľkým „U“. Aby sa vzápätí všetci na úspešnom „evente“ zainteresovaní, alebo len zúčastnení – teda tvorcovia, kurátori na jednej strane a „milovníci umenia“ na strane druhej – ponorili do vzájomného seba - utvrdzovania sa. O vlastnej dôležitosti, užitočnosti pre formovanie „ducha“ nášho života.

Janko Alexy a kunsthistorické mýty

Janko Alexy a kunsthistorické mýty

Ján Abelovský

Len ťažko sa dá predstaviť taká monografická úvaha o diele maliara Janka Alexyho, ktorá by začala inak, než jednoznačným tvrdením – jeho umenie patrí k prvoradým hodnotám maliarskej moderny Slovenska. Alebo - patetickejšie formulované - už dávnejšie vstúpilo ako čosi základné, ba zakladateľské do panteónu slovenskej výtvarnej kultúry.

Mám záujem

Kontaktný formulár