Jakoby Július 1903-1985

  • Július Jakoby 

sa narodil sa 28. 3. 1903 v Košiciach, zomrel 15. 4. 1985 tamže. 1922 sa zapísal na Vysokú školu ekonomickú v Budapešti. V tom istom prešiel na súkromnú Slobodnú výtvarnú, kresliarsku a maliarsku školu A. Podolínyiho v Budapešti. Vzápätí sa vrátil do Košíc, kde sa zamestnal ako úradník poisťovne. Od jesene 1922 navštevoval večerné kurzy kresliarskej školy E. Króna pri Východoslovenskom múzeu v Košiciach, kde 1924 s úspechom vystavoval na výročnej výstave poslucháčov. 1926--1928 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti (prof. Réti). Štúdiá v druhom ročníku prerušil a vrátil sa do Košíc, kde žil až do konce života ako výtvarník v slobodnom povolaní. Samostatne vystavoval v Košiciach (1929, 1934). 1938--1944 člen výtvarného odboru Kazinczyho spoločnosti v Košiciach. 1945--1948 člen regionálneho umeleckého spolku Svojina. 1949 sa stal členom Zväzu československých výtvarných umelcov. Súborné výstavy mal v Košiciach (1965, 1978, 1983, 1987, 1994, Východoslovenská galéria), v Bratislave (1958, 1983, 1994, Slovenská národná galéria), v Brne (1972, Moravská galéria). 1991 bola Východoslovenská galéria v Košiciach premenovaná na Galériu Júliusa Jakobyho a o rok neskôr otvorila stálu expozíciu maliarovho diela.

Mám záujem

Kontaktný formulár