Dražobný poriadok on-line aukcie

 I. Základné informácie

 1. Organizátorom aukcie je ARTISAN spol. s r.o., Panská 4, 811 01 Bratislava, IČO: 31 332 595, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 3507/B
 2. Dražené predmety si je možné prehliadnuť vo výstavných priestoroch ARTISAN spol. s r.o., Panská ulica 4, 811 01 Bratislava.
 3. Predmety sú označené a popísané na internetových stránkach spoločnosti www.artisanart.sk.
 4. Záujemca prihadzuje k cene ponúkaného diela voliteľnú čiastku z ponuky z aktuálnej ceny predmetu. Ponúkané dielo je predané záujemcovi s najvyššou ponukou. Kupujúcemu je účtovaná ku konečnej cene provízia vo výške 15% plus DPH z tejto provízie.
 5. Koniec dražby sa automaticky posúva o 5 minút pokiaľ v posledných 5 minútach dražby došlo k prihodeniu k cene diela.
 6. Údaje vložené do "Registrácie" nie sú zverejňované, počas predaja sú kupujúci identifikovaní iba podľa nimi zadaného loginu.
 7. Dražiteľ súhlasí so spracovaním registračných údajov a so zasielaním informácií ku online aukciám.
 8. Kupujúcim môže byť osoba staršia ako 18 rokov.

II. Podmienka účasti

 1. Riadne vyplnený formulár registrácie dražiteľa.

III. Spôsob platby

 1. prevodom na účet
 2. platba v hotovosti v priestoroch ARTISAN spol. s r.o., Panská 4, 811 01 Bratislava

IV. Bankové údaje

Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, Bratislava
IBAN: SK50 0900 0000 0050 3114 6021
SWIFT: GIBASKBX

Platba musí byť realizovaná najneskôr 10 dní od dňa predaja.

Zaplatené diela budú vydané ihneď po zaplatení. Možnosť zaslania diel na miesto určenia na náklady kupujúceho.

V. Zastupovanie

Záujemca môže získať ktorékoľvek dielo aj bez vlastnej registrácie ak vyhotoví písomnú plnú moc na spoločnosť ARTISAN spol. s r.o., Panská 4, 811 01 Bratislava k zastupovaniu

 1. určí diela, o ktoré má záujem
 2. určí limit ceny a to pre každé dielo zvlášť

 

Kontakt:

PhDr. Ján Abelovský, CSc.
mobil: 0905 899 293
tel: 02 526 24 738
e-mail: abelovsky@artisanart.sk

Mám záujem

Kontaktný formulár