Monogramista TD - umenie ako komunikácia

Monogramista TD - umenie ako komunikácia

  • Monogramista T.D (Dezider Tóth)  
študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (1966 – 1972, prof. P. Matejka), kde pôsobí ako profesor na Katedre maľby a iných médií. Pracuje aj v oblasti knižného a grafického dizajnu – autorskej knihy, od roku 1997 tvorí pod pseudonymom Monogramista T.D., pod menom Andro Verdan sa venuje literárnej tvorbe. Roku 2011 s Borisom Melušom zostavil a vo vydavateľstve OKO vydal knihu Monogramista T.D. Nie som autor, som metafora. Žije v Brne a Bratislave. Z medzinárodných výstav: Artists from Central and Eastern Europe, Mattress Gallery, Pittsburgh (1995); Body and the East. From the 1960 to the Present, Moderna Galerija, Ľubľana (1998) etc. Na výtvarnú scénu vstúpil sedemdesiatych rokov 20. storočia a počas normalizácie patril medzi iniciátorov a pravidelných účastníkov neoficiálnych výtvarných aktivít (bol najmladším účastníkom Sikorovho Otvoreného ateliéru). Ako konceptuálny umelec vo svojej tvorbe originálne zlúčil podnety umenia akcie, land-artu a vizuálnej poézie. Umenie chápe ako otvorenú komunikáciu a hru – stalo sa preňho synonymom tvorivosti bez hraníc, cestou ako porozumieť obklopujúcej skutočnosti, prostriedkom spontánneho i premysleného stotožňovania sa so svetom, kreovaním jeho novej vizuálnej metafory, ktorú možno vidieť a objaviť kdekoľvek. V rámci toho mu šlo predovšetkým o vyjadrenie etických vzťahov človeka k prírode: v jeho tvorbe dlho dominovala téma zraňovania a ochrany pred zraňovaním ale aj téma ochrany prostredia nášho života ako takého. Pracuje viac s textami, slovami združovanými v poetických predstavách, než s pojmami konceptuálneho umenia či umenia ideí. Venuje sa text-artu, vizuálnym partitúram, objektu a akciám v prírode, svoju konceptuálnu tvorbu dokumentoval aj fotomediálne. Od roku 1991 tvorí hlavne inštalácie, najznámejšie sú nástenné variácie poličiek s manipulovanými knihami. Je členom zoskupenia A-R (Avance-Retard, 1989), ktorého členovia sa od konca sedemdesiatych rokov 20. storočia venovali analytickým prieskumom klasických médií, resp. rozvíjali a komentovali špecifickú vizuálnu podobu konceptu. Zastúpenie v zbierkach: Mattres Factory, Pittsburgh; Städtische Museen, Heilbronn; Pécsi galéria, Pécs; Ulmer Museum, Ulm; Muzeum umění, Olomouc; Národní galerie v Praze, Praha; Slovenská národná galéria, Bratislava; Galéria mesta Bratislavy, Bratislava; regionálne galérie v SR a súkromné zbierky etc.
Literatúra
Tóth, D. – Meluš, B.: Monogramista T.D. Nie som autor, som metafora. Bratislava 2011.; Geržová, J.: Dezider Tóth. In: Rozhovory o maľbe. Pohľad na slovenskú maľbu prostredníctvom orálnej histórie. Slovart, Bratislava, 2008; Renotiére, G.: Autorská kniha. In: katalóg Listování (moderní knižní kultura ve sbírkách Muzea umění Olomouc). Muzeum umění, Olomouc 2009;Rusinová, Z.: Postmoderna „In situ“. In: katalóg Osemdesiate, postmoderna v slovenskom výtvarnom umení 1985-1992. Slovenská národná galéria, Bratislava, 2009; Brozman, D.: Tóth Dezider. In: katalóg Zo slovenského konceptuálneho umenia. Bratislava, 2008.Bartošová, Z.: Dezider Tóth. In: katalóg Súčasné slovenské výtvarné umenie 1960-2000. Orman, Bratislava, 2008;Hrabušický, A.: Socialistický antiobraz. In: Slovenský obraz (anti-obraz). Slovenská národná galéria, Bratislava, 2008.

Mám záujem

Kontaktný formulár