Brunovský Albín 1935-1997

  • Albín Brunovský

sa narodil 15. 12. 1935 v Zohore, zomrel 20. 1. 1997 v Bratislave. 1951– 55 študoval grafiku na ŠUP v Bratislave, 1955-61 na Oddelení voľnej grafiky a knižnej ilustrácie na VŠVU v Bratislave (prof. V. Hložník). 1963-66 ašpirant a asistent na Oddelení knižnej tvorby. Od 1967 menovaný za vedúceho Oddelenia. 1981 menovaný za profesora na VŠVU. 1962 Cena Fraňa Kráľa za knihu Ibis a mesiac. Rozprávky z južných morí, Bratislava; 1964 Cena Ex Aequo na Bienále grafiky, Lugano (Švajčiarsko); 1966 Cena na Bienále grafiky, Krakov (Poľsko); 1967 Cena mesta Paríža na Bienále Mladých umelcov, Paríž (Francúzsko); 1967 Zlatá plaketa na Bienále ilustrácií Bratislava za knihu Andersen, H. Ch. Malá morská panna, Bratislava; 1968 Cena na Bienále grafiky, Krakov (Poľsko); 1969 Čestné uznanie na knižnom veľtrhu za knihu Hoffmann, E. T. A.: Luskáčik a myší kráľ, Bologna (Taliansko); 1969 Herderova cena, Viedeň (Rakúsko) ;1972 Grand prix na Bienále úžitkovej grafiky, Brno (Česká republika); 1979 Medaila na Bienále Ex libris, Marlbork (Poľsko); 1980 Grand Prix na 8. Medzinárodnom Bienále grafiky, Krakov (Poľsko); 1980 Cena na Medzinárodnom Bienále grafiky, Freechen (Nemecko); 1981 Zlaté jablko na BIB 81’ za knihu: Aulnoy de, A.: Páví kráľ, Bratislava; 1989 Cena na súťaži ”Najkrajšia kniha roku 1989 v Československu”; 1992 Cena Do Forni, Benátky (Taliansko); 1995 Cena Martina Benku, Martin (Slovensko). Samostatné výstavy (výber); 1964 Graphik, Ladengalerie Berlin, Nemecko; 1965 Graphik, Die Brücke Düsseldorf, Nemecko; 1965 Graphik, Fritz-Hensler Haus Dortmund, Nemecko; 1977 Albín Brunovský – Vladimír Gažovič, Jacques Baruch Gallery Chicago, U.S.A; 1980 Graphik, UNIDO Art Club Viedeň, Rakúsko; 1987 The Fantastic World of Albín Brunovský, East West Shop New York, U.S.A; 1995 Labyrinth der Welt, Panorama Museum Bad Frakenhausen, Nemecko; 1995 Graphic Work, Itami City, Japonsko; 1996 Teatrum Mundi, Slovenská národná galéria Bratislava, Slovensko; 1997 Memorial exhibition of Albín Brunovský, Akuti, Japonsko; 1999 Albín Brunovský, Galéria Ľudovíta Fullu, Ružomberok; 2004 Kompletné grafické dielo, GMB, Pálffyho palác, Bratislava.

Mám záujem

Kontaktný formulár