Peter Rónai - postcontemporary umelec

Peter Rónai - postcontemporary umelec

Peter Rónai (1953)
sa narodil v Budapešti. Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave od 1970 -74 (prof. Ladislav Čemický, Ján Želibský).  V štúdiu pokračoval v Budapešti (do 1976). Maliarska orientácia zostala rozhodujúca aj v neskorších projektoch a akciách. Čiastočne spolupracoval so členmi tzv. disidentskej scény najmä s Petrom Bartošom, ale neakceptoval úzkoprsý politický kontext v umení. Radislav Matuštík napísal, že Rónai je istota neistoty, neponúka bezpečné cesty a otvára nekončiace striedanie možností. Vystavuje na legendárnej výstave „Suterén“ ešte za totality. 1990 založí skupinu Nová Vážnosť s Júliusom Kollerom a Milanom Adamčiakom. Pedagogicky pôsobil  od 1992 ako docent v Brne na VUT neskôr ako profesor v Košiciach, v ateliéri Grafiky po Rudovi Sikorovi. Žije a tvorí v Bratislave. Peter Rónai je intermediálnym autorom, venuje sa kresbe, maľbe, objektom a inštaláciám.  Jiří Valoch  ňom napísal, že nás zneisťuje, pretože jeho práce sú akoby súčastí rôznych hierarchických rovín či vrstiev. Rozsiahla multižánrová tvorba autora sa pohybuje aj v špecifických „klasických“ polohách nadväzujúcich na svetové avantgardné smery, samozrejme so zreteľa  ironickejšieho nazerania. Vystavené dielo „Partitúra“ z roku 1992 ako „hommage à John Cage“, vzniklo na spomienku stretnutia so svetovým intermediálnym umelcom v Bratislave na rovnomennej autorovej výstave v galérii Čs. Rozhlasu. Ďalej sú tu dokladané významné akcie s Júliusom Kollerom od začiatku deväťdesiatych rokov a objekty a asambláže, ktoré boli už vystavené v zahraničí. Pri príležitosti predsedovania Slovenska v EU Ágnes Snopko so svojou manželkou Zuzanou B. pripravovali veľkú reprezentatívnu výstavu slovenského výtvarného umenia v Kutnej Hore a chtiac-nechtiac zabudli... práve na nášho autora! Jeho to tak vytočilo, že okamžite vyskočil von oknom... našťastie len v rodinnom dome, na prízemí. Peter Rónai je zastúpený v renomovaných zbierkach doma i v zahraničí - Magyar nemzeti galéria, Szépművészeti múzeum Budapest, Ludwig museum, Galerie hlavního města Prahy, SNG a MGB v Bratislave. László Beke legendárny maďarský teoretik ho považoval za postcontemporary umelca číslo 1. v medzinárodnom kontexte.  Püspöky Home gallery vlastní jeho celoživotné dielo, ktoré autor plánuje vystaviť v  Solomon   Guggenheim   Museum v  New Yorku, len ešte nedostal termín.

Mám záujem

Kontaktný formulár