Oskar Felber - akcia, gesto, spontánnosť

Oskar Felber - akcia, gesto, spontánnosť

  • Oskar Felber (1992) 
v roku 2019 úspešne ukončil magisterské štúdium na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach, kde študoval v ateliéri maľby u Adama Szentpéteriho. Inšpiráciu čerpá z obskurných zákutí popkultúry a osobnej mytológie, ale ovplyvňujú ho tiež každodenné situácie a pocity, ako sú melanchólia, depresia a irónia. Felberove diela často balansujú medzi abstraktnými a figurálnymi prvkami. Po dlhom období figuratívnej tvorby sa navracia späť k abstraktnej maľbe v najnovšej sérii obrazov s názvom “Parts Unknown”. Abstrakcia pre Felbera zostáva nevyčerpateľným zdrojom inšpirácie. Série malieb vznikajú pohybom v súradnicovom systéme akcia-gesto-spontánnosť, ale súčasťou jeho tvorivého procesu je aj trashový prístup k maľbe. Obrazy sú zastúpené v zbierkach na Slovensku: Východoslovenská galéria a v zahraničí, kde pravidelne vystavuje. Na Slovensku je v roku 2023 štvrtýkrát nominovaný do finálového výberu súťaže VÚB Maľba roka. Na prítomnej výstave  predstavuje  výber obrazov z posledných štyroch  sérií: Healing Season – 2021; Dear Desolation – 2022; Sad Club - 2023 Parts Unknown.  

Mám záujem

Kontaktný formulár