Denisa Slavkovská - Bioformy a ich príbehy

Denisa Slavkovská - Bioformy a ich príbehy

Denisa Slavkovská (1994)
sa narodila roku 1994 v Poprade. Výtvarné štúdiá začala v Košiciach na Fakulte umení TU pod vedením prof. Petra Rónaia. . Bakalársky stupeň ukončila na odbore grafiky a experimentálnej tvorby. Absolvovala stáže na Slovensku aj v zahraničí a zozbierala praktické ale aj teoretické zručnosti z rozličných umeleckých odborov. Počas ročnej stáže na Akadémií krásnych umení v Krakove sa jej tvorba ustálila v autorskom prejave. Magisterský stupeň ukončila v roku 2020 na katedre maľby na VŠVU v Bratislave. Má za sebou viacero skupinových a samostatných výstav okrem iného v Berlíne, Kijeve, Čechách a Poľsku. Absolvovala rezidenciu na Ukrajine cez KAIR ( Košice Artist in Residence ),  2019 sa stala finalistkou ceny EXIT. V roku 2021 bola finalistkou ceny VÚB maľba roka. V roku 2022 a 23 sa dostala sa na longlist medzinárodného ocenenia Strabag Artaward International. Má za sebou niekoľko zahraničných výstav, ako napríklad v galérii Q contemporary v Budapešti, Lite-hus Galérie + Projektraum v Berlíne, Port Creative hub v Kyjeve, Gallerie Michael Bella vo Viedni, Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem a na Artfairy The others v Turíne s Blu: gallery. Dlhodobo skúma tému tela a telesnosti. Od psychických stavov, cez intímne prežívanie vnútorných orgánov, až po skúmanie tvaru a farby tela ako výrazového prvku. Biomorfná hmota v jej obrazoch ožíva v takmer surrealistických kompozíciách a rozmeroch a šepká svoj osobný príbeh. Najnovšia séria obrazov ju prirodzene privádza k poslednej najvrchnejšej, ale nie povrchnej vrstve, a teda k predmetom, ktoré telo obklopujú. Niektoré z nich, telo zahaľujú, formujú alebo menia jeho výraz a vedome či podvedome komunikujú svoju vlastnú identitu.

Mám záujem

Kontaktný formulár