Laco Teren - majolika x grafika

Laco Teren - majolika x grafika

LACO TEREN
HERZ und MUND und TAT und LEBEN
 
Laco Teren (1960) predstavuje v Aukčnej spoločnosti Artisan prehľad grafickej a keramickej tvorby. Maliar, sochár, kresliar a grafik, v poslednom čase aj úspešný glosátor umenia a umeleckého života, k svojim záujmom najnovšie pridal aj majoliku. Výstava tak spája retrospektívny rozmer – prehľad grafík, ktoré urobil za posledných tridsaťpäť rokov, a rozmer aktuálny, ukazuje čomu sa autor práve, pravdaže, popri maľovaní obrazov, venuje. Ako hovorí, rád robí všetko, čomu nerozumie: roku 2019 k týmto veciam pridal maľovanie modranskej majoliky, tradičnej fajansy, ktorú na Slovensko kedysi priniesli habánski majstri. Priradil sa tak k tým „voľným“ umelcom, ktorí skúšali pracovať s keramickou hmotou, glazúrami a farbami, nepohrdli „úžitkovými“ tvarmi, dokázali prepojiť zdanlivo nízke s vysokým...
 
Grafika je vari najdemokratickejšie umenie, sprístupňuje umelecké dielo aj tým, pre ktorých je obraz možno pridrahý... Tlač, a v prípade Laca Terena zväčša ide o techniku serigrafie, umožňuje obraz reprodukovať viackrát, ale zároveň, v súlade so špecifikom tejto grafickej techniky, každý odtlačok je iný a stáva sa tak svojho druhu originálom. Na grafickom diele – ako v kocke – môžeme sledovať jeho autorský vývin, ako sa v čase menilo videnie sveta okolo: nájdete tu rané a mimoriadne silné, farebne oslobodené, expresívne „znaky v pohybe“, nedávne i celkom súčasné, nežné a pútavé, ale i nadčasové a mýtické podobenstvá o našom žití. Ukazuje tiež, čo má Teren najradšej: snové príbehy s tajomstvom, imaginárne a zároveň reálne hlavy (niekoho, koho možno poznáte...), zátišia, na ktorých ožívajú všakovaké namaľované veci a bizarnosti, neodmysliteľné kvety v plnej svojej kráse a rozpuku, chvíľku pred uvädnutím...
 
Výstava je akousi vzorkovnicou motívov, symbolov a znakov, ktorými Teren po celý život pracuje a ktoré príznačne putujú jeho tvorbou: z kresieb – z povestných „čarbaniek“ – do malieb, z malieb do grafík a vice versa, najnovšie nimi s vtipom a ľahkosťou sebe vlastnou pokrýva steny – črepy keramických nádob, váz a tanierov. Vzorku maľovaných a kreslených predobrazov pre majoliku nájdete aj v sprievodnej publikácii Cahier de fleurs, tak hľadajte, kde sú... Vždy sa trošku prispôsobia danému médiu, aj premenia, ich podstata však ostáva tá istá – hravá a radostná. I preto, že Laco Teren vyznáva zdanlivo staromódnu a zároveň dnes celkom vzácnu zásadu, že umenie má tešiť nielen jeho, ale priniesť potešenie aj iným. SRDCE a ÚSTA a SKUTOK a ŽIVOT, to všetko vám autor núka na svojom aktuálnom výstavnom zastavení.
 
Katarína Bajcurová
 

Mám záujem

Kontaktný formulár