Prukner Štefan 1931-2011

  • Štefan Prukner

sa narodil 28. 10. 1931 v Stratenej pri Rožňave.1951-56 študoval na VŠVU v Bratislave (prof. B. Hoffstädter a D. Milly). Venoval sa maľbe a grafike, pravidelne sa zúčastňoval výstav doma i v zahraničí.

Mám záujem

Kontaktný formulár