Schillerová Gabriela 1924-1993

  • Gabriela Schillerová (Dimitrova)

sa narodila 30. marca 1924 v Novom Meste nad Váhom, zomrela 1993 v Bratislave. Študovala na Oddelení kreslenia a maľovania SVŠT v Bratislave (prof. Mudroch).

Výtvarné umenie - komisionálny predaj

Mám záujem

Kontaktný formulár