Gwerk Edmud 1895-1956

  • Edmund Gwerk 

sa narodil 15. 2. 1895 v Banskej Štiavnici, zomrel 4. 12. 1956 v Bratislave. 1914-19 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti (prof. Ballo, Réti). 1920 na Akadémii výtvarných umení v Prahe (prof. Hynais). 1938-42 študoval dejiny umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. 1932-38 žil a tvoril v Bratislave, od 1938 v Banskej Štavnici. Člen komunistickej strany od 1932. Samostatne vystavoval v Banskej Štiavnici (1917, 1920 -1921), Košiciach (1923), Banskej Bystrici (1926), Nových Zámkoch (1928, 1936), Rimavskej Sobote (1928), Žiline (1931, s Bazovským, Alexym a Palugyayom).

On-line aukcie výtvarného umenia

Mám záujem

Kontaktný formulár