Wavrek Pavel

  • Pavel Wavrek

sa narodil 25. septembra 1955 v Liptovskom Mikuláši. Žije a tvorí ako umelec v slobodnom povolaní v Kežmarku. Ako sám o sebe tvrdí, je osamelým bežcom v škále námetov, ktoré vytvára. Blízkosť kaštieľa v Strážkach, kde žil maliar Ladislav Medňanský veľmi silno ovplyvnila jeho tvorbu. Paralela jeho techniky a techniky maľby Medňanského je až nápadne veľmi blízka. Vyhľadáva zákutia, kde lúče slnka začínajú alebo ukončujú deň. Hmlou zahalené údolia a temné lesy prezrádzajú jeho úzku spätosť s prírodou. Stará architektúra spišských miest a hradov ožíva dávnou minulosťou na jeho obrazoch. Vo svojom ateliéri vytvoril za viac, ako 20 rokov práce, diela, ktoré sú roztrúsené u zberateľov po celej Európe, ale aj v súkromných galériách v USA. Hra svetla v jeho dielach navodzuje atmosféru pokoja. Ako ilustrátor používa techniku monotypie a perokresby. Návrhy pohľadníc, ktorých je autorom reprezentovali Slovensko a Podtatranský kraj na medzinárodnej propagačnej výstave v Paríži. V roku 1995 navrhol a zrealizoval propagačnú listinu pre štát Izrael prevedenú vodotlačou, ktorá sa do dnes používa aj ako dopisný papier. Táto práca bola zároveň aj absolutóriom, po ktorom sa rozhodol pre profesionálnu dráhu umelca. Má za sebou 26 samostatných výstav doma aj v zahraničí. V roku 2002 mu bola udelená cena mesta Kežmarok za výtvarnú činnosť a propagáciu doma aj v zahraničí. V kompletnom dejepise Slovenskej a Poľskej podtatranskej oblasti je uvedený ako maliar komorných a historických námetov. Ilustroval zbierku básni „Túžba“ a „Soví ľudia“ od Dr. Vladíka. Navrhol 20 pohľadníc spišského kraja.

Výtvarné umenie - komisionálny predaj

Mám záujem

Kontaktný formulár