Havránková Milota 1945

  • Milota Havránková

sa narodila 7. 8. 1945 v Košiciach. 1959-63 študovala na SUPŠ v Bratislave a 1954-69 absolvovala štúdium fotografie na FAMU (prof. J. Šmok) v Prahe. 1969-72 pôsobila na fotografickom oddelení  Slovenskej filmovej tvorby na Kolibe, Bratislava. 1971-78 prednášala fotografiu na SUPŠ v Bratislave, 1977 začala pracovať ako fotografka v slobodnom povolaní. Od 1991 vedie fotografický ateliér na VŠVU v Bratislave a od roku 1994 prednáša na FAMU v Prahe. Vo fotografickej tvorbe používa netradičné farebné technológie, skladbu obrazcov a sekvencií; kombinuje fotografiu s kresbou. Hľadá nové technické a technologické možnosti tohto média - a to aj v oblasti architektúry a užitej tvorby (fotografie uplatňuje pri ilustrácii, plagátovej tvorbe, dizajne textilu a interiérových riešeniach.

Mám záujem

Kontaktný formulár