Kočiš Jaroslav 1933-1990

  • Jaroslav Kočiš

sa narodil 30. júna 1933 vo Veselí na Morave, zomrel 21. novembra 1990 v Bratislave. 1950-54 študoval na SŠUP v Bratislave (T. Lugs). 1956-1961 na Vysokej škole výtvarného umenia v Bratislave, v oddelení figurálneho sochárstva u profesora Jozefa Kostku. Diela Jaroslava Kočiša patria k základným hodnotám umenia 60. rokov na Slovensku. Samostatne vystavoval v Bratislave (1964, 1988).

Mám záujem

Kontaktný formulár