Sigetová Agnesa 1939-2004

  • Agnesa Sigetová

sa narodila sa 5. 6. 1939 v Behynciach, okres Topoľčany, zomrela 19. 3. 2004 v Bratislave. Hoci pochádzala z vidieka, od roku 1941 žila v Bratislave, kde zmaturovala a roku 1958 absolvovala prípravný ročník na vysokoškolské štúdium na SŠUP. Študovala na VŠVU v Bratislave na Oddelení krajinského a figurálneho maliarstva (1958 – 1965, prof. Dezider Milly, prof. Ján Želibský). Jej životným partnerom bol sochár Pavol Tóth, s ktorým zdieľali spoločný ateliér na Drotárskej ulici, vo výtvarníckej „kolónii“, kde bývali a tvorili napríklad Milan Paštéka, Vladimír Kompánek, Viera Kraicová a ďalší. Venovala sa komornej maľbe, kresbe, tapisérii, počas normalizácie ju „živila“ ilustrátorská práca. Bola autorkou osobitého maliarskeho programu inšpirovaného novou figuráciou, surrealizmom a magickým realizmom, ktorý od 60. rokov 20. storočia rozvíjala mimo hlavného prúdu oficiálnej tvorby.

On-line aukcie výtvarného umenia

Mám záujem

Kontaktný formulár