Zbojníci

Zbojníci

Filko Stano


#000488
Predajná cena: 9 000 €
  • Stano Filko

sa narodil 15. 6. 1937 vo Veľkej Hradnej. Študoval na Vysokej škole výtvarných umení (1959 – 1965) v Bratislave na oddelení monumentálnej maľby u profesorov Dezidera Millyho a Petra Matejku. 1981 – 1990 pôsobil v Nemecku, Kanade a Spojených štátoch. Emigroval vo veľkom štýle. Auto, ktoré ho previezlo cez hranice, vystavil na najprestížnejšej svetovej výtvarnej výstave na Documente v Kasseli (1982) a stal sa prvým slovenským výtvarníkom, ktorý na tomto podujatí participoval. Na podnet pozvania k účasti na významnej európskej prehliadke súčasného umenia Filko v roku 1981 emigroval z Československa. Na Documenta 7 v Kasseli sa prezentoval inštaláciou expresívne pomaľovaného auta (bielej škodovky, na ktorej emigroval) a rovnako tak sériou bielych malieb a tlačí. Hoci táto legendárna inštalácia nadväzovala na jeho ready made poetiku a tematiku transcendencie sedemdesiatych rokov, zapojením neoexpresívneho jazyka maľby sa už jasne hlásila do nastupujúcej dekády. 1982 žil Filko ešte krátko v Nemecku a v decembri sa definitívne presídlil do New Yorku. Počas temer piatich desaťročí tvorby zasiahol prakticky do všetkých dôležitých vývojových tendencií v súčasnom výtvarnom umení, využíval vari všetky klasické i novo vznikajúce vizuálne médiá: umenie objektu, environmentu, happeningu a akcie, nového maliarstva i multimediálnej inštalácie.

Vznik diela:
1958
Proveniencia:
Rámované.
Technika - materiál:
Olej na plátne
Rozmery:
76 x 50 cm
Značenie:
na zadnej strane

Mám záujem

Kontaktný formulár