Zachránila som aspoň túto skalu

Zachránila som aspoň túto skalu

Rampáková Ľudmila


#000640
Predajná cena: 300 €
Predané
 
  • Ľudmila Rampáková

sa narodila 18. 9. 1945. 1968 absolvovala štúdium na Vysokej škole múzických umení. Autorka a dramaturgička početných televíznych filmov a inscenácií. Od 60. rokov sa zúčastňuje výtvarných akcií českých a slovenských umelcov, ktoré fotograficky dokumentuje. V súčasnosti fotografiou upozorňuje na ohrozenie slovenskej krajiny a jej pamiatok agresívnou architektúrou, ktorá ničí jej genius loci. Pre ekologické koncepty Petra Bartoša spoluautorsky pripravila snímky slovenskej, českej, maďarskej a poľskej krajiny - v jej súčasnom geografickom stredoeurópskom kontexte ekologických, medzinárodných a ekumenických vzťahov. Pravidelne sa zúčastňuje početných medzinárodných sympózií (Rumunsko, Egypt ai). 1964-2009 sa okrem vlastnej tvorby sa aktívne zúčastňovala výtvarných akcií (M. Knížák, P. Bartoš). Jej tvorba vychádza z filozofie prítomného času blízkej estetike situácií (P. Šindelář).

Vznik diela:
2007 - 2017
Proveniencia:
Spolupráca: Peter Bartoš (1938).
Technika - materiál:
Koláž, kombinácia techník na korku
Rozmery:
40 x 60 cm
Značenie:
Vpravo dole

Mám záujem

Kontaktný formulár