Z cyklu Lopúchy

Z cyklu Lopúchy

Kern Michal


#001239
Predajná cena: 600 €
Predané
 
  • Michal Kern

sa narodil 1. 5. 1938 v Žiline. Zomrel 1. 10. 1994 v Liptovskom Mikuláši. 1956-62 študoval na VŠVU, odbor figurálna maľba (prof. Mudroch). 1963 prvá individuálna výstava v Liptovskom Mikuláši (komisár Rudolf Chmel). 1969 prvá akcia vo Vysokých Tatrách. Aktívne sa podielal na dianí Klubu konkrétistov, tvoril kinetické objekty. Je jednou zo zakladateľských osobností slovenského landartu. Jeho tvorba sa pohybuje na pomedzí konceptu a akcie. Od 1972 akcie pre fotoaparát; 1973 fotokoláže; od 1975 fotomonológy (hľadanie kontaktu človeka a prírody) - začína sa zaoberať témou interaktívneho spojenia človeka s prírodou. 1987-89 vytváral cykly fotografických montáží, kde kombinoval fotografiu s kresbou a odtlačkami prstov, z ktorých pochádza aj predkladaná dvojica prác. Pre jeho fotografie, fotomontáže a serigrafie je príznačný "ekologický" podtext, ktorý bol v umení sedemdesiatych a osemdesiatych rokov vlastný skôr tzv. alternatívnemu umeniu U Kerna sa ako u jedného z mála výtvarníkov odohrávala jedinečná symbióza osobitej filozofie, nekonformného alternatívneho životného štýlu s ekologickým uvažovaním v styku s autochtónnym prostredím spolu s emblematicky inou a kvalitatívne vyrovnanou tvorbou so zaujímavým mentálnym i senzitívnym potenciálom. Tvorba bola koncentrovaná na úzky okruh tém: človek - prostredie/príroda - čas, čo autorovi umožňovalo precizovať a intenzifikovať chápanie otázok, ktoré sa k nim vzťahovali, v hlbších prienikoch. Spájalo ich úsilie postihnúť univerzálne v individuálnom v intenciách známych z humanisticky orientovanej tvorby Josepha Beuysa. (Katarína Rusnáková).

Vznik diela:
1987
Proveniencia:
Rámované, paspartované pod sklom.
Technika - materiál:
Premaľba temperou na fotografii
Rozmery:
57, 5 x 48 cm
Značenie:
na zadnej strane

Mám záujem

Kontaktný formulár