Z cyklu Kríž

Z cyklu Kríž

Sikora Rudolf


#000748
Predajná cena: 9 800 €
  • KRÍŽ

dielo z väčšieho cyklu, pochádza z polovice šesťdesiatych rokov a je vytvorené klasickou maliarskou technikou. Dokladá počiatky vzniku aparátu individuálnych grafických znakov či znamienok Rudolfa Sikoru: “… moje jednotky vzniku a zániku sa sústreďujú do stredu - vytvárajú silné koncentrácie energií...". Ikonografický jazyk, špecifické zoskupovanie opakujúcich sa symbolov a informácií odkazujú na stav a perspektívy ľudskej civilizácie". „Sikora… chcel spojiť človeka s vesmírom v podobe, ktorá je síce krásna, ale krásna ilúzia…”(Jiří Valoch). „… ak mal však vonkajší vesmír zodpovedať vnútornému vesmíru s “hviezdne” závratnými možnosťami myslenia, tak z toho vyplynuli fatálne dôsledky – nekonečný kolobeh myslenia, podvratného svojou povahou ťažko mohol zaručiť predstavu “krásne symetrického priestoru”, po ktorom túžil autor ...”. Jeho diela odrážajú tento proces – ak spočiatku znamienka energie poskytovali spoľahlivý materiál na stavbu jeho vesmírneho domu, neskôr sa stratili v húštine rôznorodých znakov, akýchsi zvyškov rozpadávajúcich sa znakových sústav. Vznikli kríže, mohyly, veľké hromadné pohrebiská znakov ... hroby suprematistov a osobitne Maleviča, ktorého náhrobok sa v skutočnosti nezachoval…”. (Aurel Hrabušický).

Vznik diela:
1965-66
Proveniencia:
Rámované. Na zadnej strane popis diela autorovou rukou.
Technika - materiál:
Olej na plátne
Rozmery:
128 x 79 cm
Značenie:
na zadnej strane

Mám záujem

Kontaktný formulár