Sovička 2.

Sovička 2.

Sušienka Jozef


#002781
Predajná cena: 400 €
  • Jozef Sušienka

sa narodil 1. mája 1937 v Novej Bystrici. 1954-1958 absolvoval Strednú školu umeleckého priemyslu v Bratislave, oddelenie keramiky (T. Lugs). 1958-1964 Vysokú školu umeleckopriemyselnú v Prahe (prof. O. Eckert). Od 1971 člen Medzinárodnej akadémie keramikárov AIC so sídlom v Ženeve. Je zakladateľom Kysuckej galérie. Venuje sa voľnej a úžitkovej keramike. Ako jeden z prvých slovenských keramikárov začal tvoriť bez pomoci hrnčiarskeho kruhu. Pre jeho tvorbu je charakteristická fúzia umeleckého remesla s podnetmi z aktuálneho vývinu voľných umení, sochárske kvality a vízia uplatnenia keramiky v prírodnom rámci. Dosahuje súlad tvaru a materiálu. Pre jeho plastiky sú charakteristické rozličné organické formy a uzavretý tvar gule, často s perforovaným alebo šupinatým povrchom. Najmä v záhradnej plastike využíva možnosti pôsobenia svetla. 1997 sa verejnosti predstavil samostatnou výstavou v Slovenskej národnej galérii. 1967 získal striebornú medailu na Medzinárodnej výstave keramiky, Istanbul; 1972 zlatú medailu na Medzinárodnej výstave súčasnej keramiky, Faenza.

Vznik diela:
Okolo 2000
Technika - materiál:
Glazovaná keramika
Rozmery:
Výška 18 cm
Značenie:
značené

Mám záujem

Kontaktný formulár