PF 1978

PF 1978

Kopócs Tibor


#002059
Predajná cena: 30 €
  • Tibor Kopócs
1961 - 1966 študoval výtvarné umenie a históriu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Prešove, kde v roku 1986 získal doktorát. Od roku 1974 žije v Komárome. Svoju umeleckú kariéru začal ako ilustrátor a grafik, tiež ako  časopisecký a potom knižný dizajnér, neskôr sa začal venovať scénografii, kostýmovému výtvarníctvu a maľbe. 1966 – 1974 pracoval v redakcii Új Ifjúság v Bratislave, potom u Madácha Könyv-és Lapkiadó. 1974 - 1985 bol scénografom a kostýmovým výtvarníkom Maďarského oblastného divadla. Od 1998 je zakladajúcim redaktorom umeleckého časopisu Atelier. 1998 - 2002 bol predsedom Spoločnosti maďarských umelcov na Slovensku.
Vznik diela:
1977
Proveniencia:
Nerámované, voľný list
Technika - materiál:
Litografia na papieri
Rozmery:
20 x 10 cm
Značenie:
značené

Mám záujem

Kontaktný formulár