Obraz

Obraz

Studený Michal


#000017
Predajná cena: 11 000 €
  • Obraz

je nadrozmerným, technikou i významovo veľmi príznačným dielom Michala Sudeného. Umelec je „... jedným zo zabudnutej generácie, ktorá sa okolo polovice šesťdesiatych rokov pokúšala nanovo definovať funkciu obrazu, odpatetizovať a poetizovať témy aj vyjadrovacie prostriedky a zachovať si pritom odstup do súčasných medzinárodných trendov. 1968 vystavil plátno s kolážou, pozostávajúcou zo 401 exemplárov skutočných štvorlístkov. Namiesto nájdeného objektu (objekt trouvé), známeho od surrealistov, ako prvý uplatnil vyhľadávaný predmet (objekt recherché). Zo sfetišizovaných reálnych živých aj neživých prírodnín alebo predmetov, vyrobených rukou človeka, sa časom stali symboly elementárnych vzťahov ľudskej dvojice, domova, života. Podobný zmysel „symbolov o symboloch“ nadobudli aj metafyzické domy, kostoly či cintoríny na jeho naivisticky maľovaných obrazoch. Pôvodná hravosť sa v priebehu rokov zmenila na ironický nadhľad a neskrývané moralizovanie...“. (I. Mojžišová).

Vznik diela:
1970
Proveniencia:
Z ateliéru umelca. Na zadnej strane popis diela autorovou rukou.
Technika - materiál:
Olej kombinácia techník na plátne
Rozmery:
266 x 167 cm
Značenie:
Neznačené

Mám záujem

Kontaktný formulár