Misa

Misa

Teren Laco


#001048
Predajná cena: 3 000 €
Vrátené
 
  • Laco Teren

sa narodil 11. 6. 1960 v Bratislave. 1979-1985 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. 1990-1991 Umelecké štipendium – BINZ 39, Zürich, Švajčiarsko. 2004 pracoval ako hosťujúci profesor na Vysokej škole umeleckopriemyslovej v Prahe. 2003 – 2013 pracoval pre nadáciu TRANZIT. Výtvarnou kritikou je už dávnejšie považovaný za jednu z profilujúcich osobností strednej generácie nášho maliarstva. Generácie, ktorá nastupovala do výtvarného diania okolo roku 1985 s programom "novej maľby". Tento nástup bol sprevádzaný prienikom princípov tzv. postmoderny (transavantgardy) do nášho výtvarného umenia a svojho času znamenal významný posun v celkovom rozložení výtvarných síl na Slovensku. Podľa Beaty Jablonskej Laco Teren, "... azda ako jediný zo "skupiny" sa priamo dotkol konkrétnej kultúrnej, sociálnej, a politickej situácie. Jeho rané humorno-agresívne maľby ... vyústili do symboliky vychádzajúcej z produktov socialistickej éry a tradície socialistického realizmu. Symboly totalitnej propagandy (kosák, ozubené koleso, kovadlina, klasy, zovretá päsť) s ich prvoplánovým pátosom a absurdným symbolizmom expresívne rozmaľúval na veľkoformátové plátna ... Neskôr s použitím "úpadkovej" formy akademizujúceho realizmu a surreálneho podtextu rozpracoval autorskú ikonografiu symbolov viažúcu sa k témam banality, gýča a konzumu... ".

Vznik diela:
2019
Technika - materiál:
Keramika. Modra-majolika
Rozmery:
Výška 12 cm. Priemer 30 cm

Mám záujem

Kontaktný formulár