Kórejský cyklus - album šiestich serigrafií

Kórejský cyklus - album šiestich serigrafií

Jankovič Jozef


#000732
Predajná cena: 300 €
  • Jozef Jankovič

sa narodil 8. 11. 1937 v Bratislave, zomrel 6. 6. 2017 tamže. 1952-56 študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave (A. Drexler, L. Korkoš). 1956-62 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Kostka ). Od prvej neverejnej výstavy mladých autorov – Konfrontácie 1 – sa zaradil medzi najvýznamnejších predstaviteľov „Nástupu 1961“, v kontexte celkovej tvorby patrí k dominujúcim postavám slovenského výtvarného umenia. Debutoval začiatkom 60. rokov non-figuratívnym prológom, kde sa zaoberal štrukturálnou grafikou, reliéfom a sochou. Vtedy začal zapájať do svojich diel nájdený predmet a rozpracoval techniku asambláže. Pred polovicou 60. rokov znovu objavuje ľudskú formu, ktorá do jeho diela vstupuje v odcudzenej a deformovanej forme. Jeho charakteristický, brutálny figurálny štýl ako výsledok originálnej syntézy podnetov pop-artu, novej figurácie a nového realizmu vrcholí v druhej polovici 60. rokov. Plastiky sú často zredukované len na ľudské končatiny v značne expresívnom a dramatickom výraze. Od počiatočného preferovania kompaktnosti plastiky prechádza k uvoľneniu hmoty, prelínaniu do priestoru, či dokonca sochárskym inštaláciám. V jeho tvorbe 70. rokov našli svojský ohlas konceptuálne východiská a postupy. Výtvarný prejav paralelne rozvíja aj v kresba a grafike. 1968 cena Grand Prix Danuvius Bratislava. 1997 – súborná výstava diela v Slovenskej národnej galérii. Jeho diela sú reprezentatívne zastúpené v zbierkach Slovenskej národnej galérie, Národnej galérie v Prahe a ďalších svetových súkromných a verejnoprávnych zbierkach.

Vznik diela:
1988-89
Proveniencia:
Bibliófília. Pôvodný obal. Editor: Galéria na Bidýlku, Brno, december 1988. Text: Jiří Olíč.
Technika - materiál:
Farebné serigrafie na hrubom papieri. 80/90
Rozmery:
21, 5 x 29 cm
Značenie:
na predsázke

Mám záujem

Kontaktný formulár