Kamufláž krajiny II.

Kamufláž krajiny II.

Fila Rudolf


#001212
Predajná cena: 180 €
  • Rudolf Fila

sa narodil 19. 7. 1932 v Příbrami na Morave. 1951-1952 študoval na Škole umeleckého priemyslu v Brne, 1952-1958 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave(prof. Ján Mudroch). 1960-1990 pedagogicky pôsobil na Strednej umelecko priemyslovej škole v Bratislave, čím ovplyvnil niekoľko generačných vĺn našej maľby. 1990-92 viedol ateliér voľnej maľby na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. 2003 mu bola udelená Cena Dominika Tatarku. Podľa Juraja Mojžiša.: „... tri zdanlivo ľahko rozlíšiteľné obdobia tvorby Rudolfa Filu sa naoko kryjú s troma desaťročiami: 60. roky, 70. roky, 80 roky až podnes. Pravda, ohmatávanie či čiastkové riešenie budúceho ústredného motívu každého z týchto období sa objavuje už hlboko v prechádzajúcom období ... v posledných troch rokoch prechádzajúceho desaťročia (60. rokov) Fila v obrazových cykloch, ktoré pomenoval „Dráhy“ alebo „Obrazy na mieru“ túto zmenu pripravoval významovým osamostatnením línií – stôp žiarivých signálov násobenej energie záverečného gesta... Na stlmenom podklade obrazu sa maliar väčšmi spolieha na farebnú plochu, ktorá je príhodným miestom na intervenciu... Novým konštrukčným prvkom je vzťah gesta a farby v akcentovanom páse obohatenom niekedy o „neónovú“ žiarivosť. Farebne bohatá stopa sa čoskoro stane určujúcim významovým prvkom. Spočiatku ako vyčlenená a dominujúca línia... neskôr ako zásah, ktorý názvom ponúka vstupnú interpretáciu... . Preferovaný farebný pruh sa od iných odlišuje aj technickou realizáciou. Jemne a presne rozostriekaná farba sleduje zvolenú líniu a doslova ju rozochvieva. Umocnené svetelné kvality farebnej hmoty majú prekvapujúci vizuálny účinok. Brána k prehodnoteniu emotívneho pôsobenia farby a k analytickému zvažovaniu možných interakcií farebných kontrastov je otvorená...“.

Vznik diela:
1990
Proveniencia:
Rámované, paspartované pod sklom.
Technika - materiál:
Tempera na papieri
Rozmery:
85 x 32 cm
Značenie:
vpravo dole

Mám záujem

Kontaktný formulár