Dievča

Dievča

Račko Arpád


#000207
Predajná cena: 400 €
Predané
 
  • Arpád Račko

sa narodil 17. júla 1930 v Szolnoku v Maďarsku. Po maturite v Košiciach absolvoval v rokoch 1951-1956 štúdium na Akadémii výtvarných umení (AVU) v Prahe v ateliéri prof. Jana Laudu. Jeho učiteľmi boli aj Július Bukovinský, Ľudovít Feld, Ján Mathé. Po skončení štúdií zostal ďalší rok pôsobiť na AVU kde absolvoval čestný rok a následne sa vrátil na Slovensko do Košíc. V rokoch 1960-1967 bol členom tvorivej skupiny Život. Bol tiež členom a vedúcim predstaviteľom viacerých umeleckých združení a spoločností. V roku 1980 mu udelili titul Zaslúžilý umelec a v roku 1988 titul národný umelec. V jeho tvorbe dominovalo sochárstvo v realistickej forme, ale venoval sa aj maľbe a to najmä portrétu. Vytvoril desiatky sôch, súsoší, plastických diel, portrétov a reliéfov. K najznámejším a jedným z jeho prvých prác je svetoznáma socha Maratónca z roku 1959. V roku 2002 dokončil bronzovú plastiku Košický erb, inštalovanú pri príležitosti 500. výročia udelenia erbovej listiny mestu Košice.

Vznik diela:
Okolo 1980
Proveniencia:
Pôvodne zo zbierky Ernesta Zmetáka.
Technika - materiál:
Bronz, drevený podstavec
Rozmery:
Výška 13, 5 cm
Značenie:
Neznačené

Mám záujem

Kontaktný formulár