12 aktov (Album serigrafií)

12 aktov (Album serigrafií)

Barčík Andrej


#001300
Predajná cena: 1 800 €
Vrátené
 
  • Andrej Barčík

sa narodil sa 20. 11. 1928 v Závodí, zomrel 6. 6. 2004 v Žiline. 1946 začal študovať na Umeleckopriemyslovej škole v Prahe. V roku 1948 sa zapísal na oddelenie kreslenia a maľovania Vysokej školy technickej v Bratislave (prof. Mudroch) a v roku 1949 prestúpil na Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave (prof. Fulla a prof. Zmeták). V roku 1950 bol zo školy vylúčený. V rokoch 1951 – 1952 spolupracoval s E. Zmetákom pri vykladaní mozaiky kostola v Rabči, v rokoch 1952 – 1954 pracoval v Zázrivej (spolu s E. Zmetákom a M. A. Bazovským). Na prelome rokov 1954 - 1955 si v Žiline zriadil svoj prvý ateliér. 1957 bol hlavným iniciátorom a organizátorom utvorenia Skupiny Mikuláša Galandu, zúčastnil sa na všetkých kolektívnych výstavách Skupiny až do ukončenia jej činnosti v roku 1968.

Vznik diela:
1995
Proveniencia:
Bibliofília. Náklad 200 ks. Editor Jozef Ruttkay. Vyd. Interpond.
Technika - materiál:
12 serigrafií na papieri. Obal
Rozmery:
28 x 42 cm
Značenie:
každý list autorizovaný

Mám záujem

Kontaktný formulár