Pieta

Pieta

Bizmayer Ignác


#000438
Predajná cena: 3 450 €
Vrátené
 
  • Ignác Bizmayer (Bizmajer)

sa narodil 20. 4. 1922 v obci Košolná pri Trnave. Zomrel v roku 2019. 1936 bol prijatý do keramického oddelenia učňovskej školy pri Slovenskej keramike v Modre. 1939-1952 pracuje ako maliar bežných úžitkových a dekoratívnych výrobkov fajansovej produkcie vo výrobni Slovenskej keramiky v Modre. 1940-1950 cesty po slovenskom a moravskom vidieku s Jozefom Balušíkom. 1952-1957 pôsobí ako vedúci maliarskej dielne v Modre vo výrobni ľudového umeleckého družstva Slovenská ľudová majolika. 1954 Ústredie ľudovej umeleckej výroby v Bratislave ho klasifikuje ako majstra ľudovej umeleckej výroby a ľudového umelca. 1956 stáva sa členom Zväzu slovenských výtvarných umelcov. 1957 osamostatňuje sa a začína pôsobiť vo vlastnom ateliéri v Harmónii ako profesionálny keramický figuralista. 1982 získava titul národný umelec.

Vznik diela:
Okolo 1950
Technika - materiál:
Ručne maľovaná, glazovaná keramika
Rozmery:
Výška 17 cm
Značenie:
na zadnej strane

Mám záujem

Kontaktný formulár