Adam a Eva

Adam a Eva

Bizmayer Ignác


#000197
Predajná cena: 7 500 €
Vrátené
 
  • Ignác Bizmayer (Bizmajer)

sa narodil 20. 4. 1922 v obci Košolná pri Trnave. Zomrel v roku 2019. V 1936 bol prijatý do keramického oddelenia učňovskej školy pri Slovenskej keramike v Modre. 1939-1952 pracuje ako maliar bežných úžitkových a dekoratívnych výrobkov fajansovej produkcie vo výrobni Slovenskej keramiky v Modre. 1940-1950 cesty po slovenskom a moravskom vidieku s Jozefom Balušíkom. 1952-1957 pôsobí ako vedúci maliarskej dielne v Modre vo výrobni ľudového umeleckého družstva Slovenská ľudová majolika. 1954 Ústredie ľudovej umeleckej výroby v Bratislave ho klasifikuje ako majstra ľudovej umeleckej výroby a ľudového umelca. 1956 stáva sa členom Zväzu slovenských výtvarných umelcov. 1957 osamostatňuje sa a začína pôsobiť vo vlastnom ateliéri v Harmónii ako profesionálny keramický figuralista. 1982 získava titul národný umelec.

Vznik diela:
1950
Proveniencia:
Závesná plastika
Technika - materiál:
Ručne maľovaná, glazovaná keramika
Rozmery:
40 x 35 x 10 cm
Značenie:
vpravo dole

Mám záujem

Kontaktný formulár