Žena s károu

Žena s károu

Mravec Milan


#A000054Ukončenie aukcie: 12.08.2020 21:00
Vyvolávacia cena:
50 €
Aktuálna cena:
50 €
Vydražené

Priebeh aukcie

18787850 € / 12.08.2020 11:12
  • Milan Mravec

sa narodil 6. Januára 1938 v Rakovej. Zomrel 6. januára 2004 v Bratislave. Po ukončení základnej školy študoval od roku 1953 na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave, konkrétne na oddeleniach rezbárstva a grafiky, kde si osvojil znalosť materiálu a získal potrebnú remeselnú zručnosť. V rokoch 1958 – 1964 pokračoval v štúdiu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na oddelení monumentálneho maliarstva u prof. Petra Matejku. Bol bytostným figuralistom a v pozitívnom zmysle slova angažovaným umelcom, s neutíchajúcou vnútornou potrebou vyjadriť svoj názor k aktuálnej spoločenskej situácii, ktorému nebol ľahostajný údel človeka. V centre jeho výtvarného záujmu vždy stál človek vo všetkých jeho zložitých životných situáciách, zápasoch, konfliktoch a drámach. K nosným témam jeho obrazov patrili zobrazenia neslobody, vojny, útlaku, nespravodlivosti a osamelosti.

Vznik diela:
Okolo 1965 - 68
Proveniencia:
Na zadnej strane popis diela. Paspartované, nerámované.
Technika - materiál:
Ceruza na papieri
Rozmery:
40 x 28 cm
Značenie:
Neznačené

Mám záujem

Kontaktný formulár