Z cyklu Smrť Jánošíkova

Z cyklu Smrť Jánošíkova

Klimo Alojz


#A004228Ukončenie aukcie: 20.09.2023 21:00
Vyvolávacia cena:
50 €
Aktuálna cena:
50 €
Vydražené

Priebeh aukcie

15645050 € / 18.09.2023 18:24
  • Alojz Klimo

sa narodil sa 8. 3. 1922 v Piešťanoch, zomrel 15. 10. 2000 v Bratislave. 1941-45 študoval na Oddelení kreslenia a maľovania SVŠT v Bratislave (prof. M. Schurmann, prof. G. Mallý). 1945–48 na Vysokej škole umelecko-priemyslovej v Prahe (prof. J. Bauch, prof. A. Pelc). 1987 mu bola udelená Hlavná cena na IX. Bienále súčasnej slovenskej grafiky v Banskej Bystrici. Pracoval v oblasti maľby, kresby, grafiky, monumentálno-dekoratívnej tvorby, venoval sa aj priestorovým objektom a tvorbe hračiek. Do výtvarného umenia na Slovensku sa výrazne zapísal v oblasti abstraktnej, geometricko-konštruktívnej vývojovej línie a zostal jej verný aj v časoch spoločenskej nepriazne minulého režimu. Rovnako významnú, originálnu tvorivú stopu zanechal v oblasti knižnej kultúry, najmä v ilustráciách kníh pre deti a mládež. Za svoju tvorbu dostal rad domácich i medzinárodných ocenení. Mal viac ako 25 samostatných výstav doma i v zahraničí. Zúčastnil sa mnohých kolektívnych domácich i medzinárodných výstavných podujatí. 1970 reprezentoval Československo na EXPO 70 v Osake. Práce Alojza Klimu sú v zbierkach 15 štátnych galérií v Čechách a na Slovensku, v Múzeu L. Kassáka v Budapešti a v súkromných zbierkach na Slovensku, v Čechách, Nemecku a Rakúsku.

Vznik diela:
1948
Proveniencia:
Rámované, paspartované pod sklom.
Technika - materiál:
Drevorez na papieri
Rozmery:
35 x 24 cm
Značenie:
vpravo dole

Mám záujem

Kontaktný formulár