Tiene II.

Tiene II.

Paštéka Milan


#A002914Ukončenie aukcie: 02.11.2022 21:35
Vyvolávacia cena:
650 €
Aktuálna cena:
1 770 €
Vydražené

Priebeh aukcie

1262971 770 € / 02.11.2022 21:29
1119801 710 € / 02.11.2022 21:27
1262971 690 € / 02.11.2022 21:26
1119801 630 € / 02.11.2022 21:25
1262971 610 € / 02.11.2022 21:25
1119801 550 € / 02.11.2022 21:24
1262971 530 € / 02.11.2022 21:24
1119801 470 € / 02.11.2022 21:22
1262971 450 € / 02.11.2022 21:20
1119801 390 € / 02.11.2022 21:19
1262971 370 € / 02.11.2022 21:17
1119801 310 € / 02.11.2022 21:16
1262971 290 € / 02.11.2022 21:15
1119801 230 € / 02.11.2022 21:15
1262971 210 € / 02.11.2022 21:14
1119801 150 € / 02.11.2022 21:12
1262971 130 € / 02.11.2022 21:10
1119801 070 € / 02.11.2022 21:08
1262971 050 € / 02.11.2022 21:06
111980990 € / 02.11.2022 21:06
126297970 € / 02.11.2022 21:05
111980910 € / 02.11.2022 21:05
126297890 € / 02.11.2022 21:03
111980830 € / 02.11.2022 21:01
126297810 € / 02.11.2022 21:01
111980750 € / 02.11.2022 21:00
126297730 € / 02.11.2022 20:59
111980670 € / 02.11.2022 20:58
126297650 € / 02.11.2022 20:54
111980650 € / 02.11.2022 20:54
  • Milan Paštéka

je protagonistom novej figurácie v našom umení po roku 1945. Nová figurácia sa v súvislostiach slovenského umenia začala  presadzovať okolo polovice šesťdesiatych rokov. Bola azda najvýraznejším produktom znovuobjavovania európskej problematiky, existencionalizmu a najmä absurdného divadla: Jarryho, Ionesca, Sartra, Camusa, Mrožeka, Havla. Málokto si však vtedy uvedomoval, že v tomto politickom prostredí poetika absurdity existencie človeka dostávala prevrátený zmysel oproti európskym vzorom. Nebola chápaná ako nadčasová metafora osudovej podmienenosti individuálneho bytia, ale oveľa viac ako priamočiare zrkadlenie situácií každodenného života. To, čomu sa ľudia na absurdnom divadle v skutočnosti smiali, neboli vypreparované filozofujúce symboly, ale vlastne len nadsázky všednej, každému dôverne známej, socialistickej reality života. Takto sa ťaživá absurdita prenášala do oslobodzujúcej katarzie grotesky.  Už od polovice sedemdesiatych rokov sa v Paštékových obrazoch čoraz viac sa zjavujú stretnutia ľudí v bezútešných interiéroch, v intimite Rodín, Dvojíc, Hostí, či anonymite Čakární. Diela tohto obdobia sú ovládané atmosférou záhadnej nemožnosti ľudskej komunikácie. Táto myšlienka je vyjadrená klaustrofobickým, geometricky rozvinutým priestorom, zdôraznením hmotnosti ľudských torz, ich orgánov hmatu a dotyku – teda všetkým čo vytvára možnosti vzájomných kontaktov. K tým však z akýchsi iracionálnych príčin nedochádza... . Dnes je už nespochybniteľné, že Milan Paštéka vniesol do takéhoto názorového rozpoloženia našej novej figurácie svojský a originálny príspevok. Bol celkom neliterárny - prízvukujúci skôr prvoplánovú brutalitu a individuálne traumy, najčastejšie v podobe deformovaného ľudského torza v anonymnom, nepriateľskom priestore a teda viac optickú než duchovnú metaforu existenciálnej situovanosti moderného človeka.

Vznik diela:
1987
Proveniencia:
Rámované, paspartované pod sklom.
Technika - materiál:
Akvarel na papieri
Rozmery:
39 x 41 cm
Značenie:
vľavo hore

Mám záujem

Kontaktný formulár