PF 1998

PF 1998

Fila Rudolf


#A003612Ukončenie aukcie: 19.04.2023 21:20
Vyvolávacia cena:
30 €
Aktuálna cena:
50 €
Vydražené

Priebeh aukcie

15928750 € / 19.04.2023 21:12
17830548 € / 19.04.2023 21:05
15928746 € / 19.04.2023 21:04
17830544 € / 19.04.2023 21:04
15928742 € / 19.04.2023 21:04
17830540 € / 19.04.2023 21:03
15928738 € / 19.04.2023 21:03
17830536 € / 19.04.2023 20:56
15928734 € / 12.04.2023 20:00
15645032 € / 10.04.2023 16:01
17830530 € / 04.04.2023 11:15
  • Rudolf Fila

sa narodil 19. 7. 1932 v Příbrami na Morave. 1951-1952 študoval na Škole umeleckého priemyslu v Brne, 1952-1958 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave(prof. Ján Mudroch). 1960-1990 pedagogicky pôsobil na Strednej umelecko priemyslovej škole v Bratislave, čím ovplyvnil niekoľko generačných vĺn našej maľby. 1990-92 viedol ateliér voľnej maľby na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. 2003 mu bola udelená Cena Dominika Tatarku. Podľa Juraja Mojžiša.: „... tri zdanlivo ľahko rozlíšiteľné obdobia tvorby Rudolfa Filu sa naoko kryjú s troma desaťročiami: 60. roky, 70. roky, 80 roky až podnes. Pravda, ohmatávanie či čiastkové riešenie budúceho ústredného motívu každého z týchto období sa objavuje už hlboko v prechádzajúcom období ... v posledných troch rokoch prechádzajúceho desaťročia (60. rokov) Fila v obrazových cykloch, ktoré pomenoval „Dráhy“ alebo „Obrazy na mieru“ túto zmenu pripravoval významovým osamostatnením línií – stôp žiarivých signálov násobenej energie záverečného gesta... Na stlmenom podklade obrazu sa maliar väčšmi spolieha na farebnú plochu, ktorá je príhodným miestom na intervenciu... Novým konštrukčným prvkom je vzťah gesta a farby v akcentovanom páse obohatenom niekedy o „neónovú“ žiarivosť. Farebne bohatá stopa sa čoskoro stane určujúcim významovým prvkom. Spočiatku ako vyčlenená a dominujúca línia... neskôr ako zásah, ktorý názvom ponúka vstupnú interpretáciu... . Preferovaný farebný pruh sa od iných odlišuje aj technickou realizáciou. Jemne a presne rozostriekaná farba sleduje zvolenú líniu a doslova ju rozochvieva. Umocnené svetelné kvality farebnej hmoty majú prekvapujúci vizuálny účinok. Brána k prehodnoteniu emotívneho pôsobenia farby a k analytickému zvažovaniu možných interakcií farebných kontrastov je otvorená...“.

Vznik diela:
1997
Proveniencia:
Nerámované, voľný list
Technika - materiál:
Perokresba tušom na fotoreprodukcii
Rozmery:
30 x 21 cm
Značenie:
značené

Mám záujem

Kontaktný formulár