Muž s fajkou

Muž s fajkou

Gdanietz Wilhelm


#A001363Ukončenie aukcie: 16.09.2021 21:00
Vyvolávacia cena:
600 €
Aktuálna cena:
600 €

Priebeh aukcie

Žiadne prihodenia

  • Wilhelm Gdanietz

sa narodil 21. 1. 1893 v Mohuči, zomrel roku 1969 v Düsseldorfe. Nemecký krajinár a žánrový maliar. Ako dvojročný ohluchol následkom šarlachu. 1902 - 1908 navštevoval ústav pre hluchonemých v Osnabrücku. 1911 - 1918 študoval na Düsseldorfskej umeleckej akadémii u Clausa Meyera (1856–1919), Eduarda von Gebhardta (1838–1925) a Wilhelma Spatza (1861–1931), ako aj v majstrovskej dielni u Franza Kiedericha (1873–1950). Spočiatku maľoval motívy z južného Tirolska a Rakúska a motívy z ciest po Alpách. Neskôr si zriadil v holandskom Volendame, kde maľoval najmä holandský žáner a sujety miestnych interiérov.  ktoré dnes tvoria väčšinu z jeho viac ako 1 000 obrazov. Stavbou hrádze na Zuiderzee zanikli rybárske dediny, stratil sa pôvodný svojráz regionu, takže umelec sa v roku 1930 vzdal svojho ateliéru vo Volendame a odišiel do Düsseldorfu. Ale aj tam zostal verný holandským motívom, dokonca si zariadil vlastný byt v štýle holandskej rybárskej chaty.

Vznik diela:
Okolo 1950
Proveniencia:
Nerámované. Adjustované na podráme.
Technika - materiál:
Olej na plátne
Rozmery:
97 x 80 cm
Značenie:
Neznačené.

Mám záujem

Kontaktný formulár