Dvaja

Dvaja

Farmanová Jana


#A001474Ukončenie aukcie: 27.10.2021 21:00
Vyvolávacia cena:
620 €
Aktuálna cena:
620 €
Vydražené

Priebeh aukcie

111980620 € / 27.10.2021 20:54
  • Jana Farmanová

sa narodila 13. 9. 1970 v Nitre. 1985-1989 študovala na Škole úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave.1989-1996 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. J. Berger). Farmanovej maľbu charakterizujú počtom rozsiahle tématizované série, v ktorých sa venuje najčastejšie otázkam ľudskej komunikácie a postaveniu ženy v rámci partnerských a spoločenských vzťahov. Jej maľba býva často označovaná ako typicky „ženská“ - často sa dotýka témy telesnosti, intimity, partnerstva - cykly Ženské hračky (2005), Ofélia (2004), Melanchólia (2006). Cyklus portrétov Media Faces predstavila na samostatnej výstave v Galérii LINEA v júni 2007 roku (kurátorka B. Jablonská). Podľa P. Vaňousa si „... prostredníctvom maľby kladie základnú otázku, smerodajnú pre celú jej umeleckú produkciu a síce „ako maliarsky sformulovať vlastnú skúsenosť... Obrazy sa v poňatí Farmanovej stávajú syntézou denníkových záznamov, ktorých nadindividuálna pamäťová kvalita je vložená do roviny citu a emócií. Obrazy sa stávajú akousi „pamäťovou bankou, ktorú je ale možné odokryť a používať iba na základe znalosti určitého kódu-kľúča... “. Samostatne vystavovala v Nitre (1995, 1996, 1997, 1998, 2003, 2006), Bratislave (1998, 2000, 2004), Mníchove (2004), Budapešti (2004), Brne (2005), Olomouci (2006), Prahe (2009). 2008 sa zúčastnila kolektívnych maliarskych prehliadok “Body and oil” Dom umenia Bratislava; Novy Zlínsky salón, Zlín, Česká republika; Contakt (slovensko-nórsky výstavný projekt), Umelecká beseda Bratislava, Velké prádlo, Caesar Olomouc; MB.MN.JF.RP.JK.TD, Slovenský inštitút Praha; Introcity, Topičuv salon, Praha. 2009 Contakt, City Hall Gallery Oslo, Nórsko; Tolerancia, Maďarsko-slovenský výstavný projekt, Danubiana, Bratislava, Item, Slovenske národne divadlo, Bratislava. Jej diela sú zastúpené v zbierkach Wannieck gallery v Brne, Nitrianskej galérie, Múzeu moderného umenia v Olomouci, v zbierke galérie Caesar v Olomouci, Wurt zbierke v Nemecku a v súkromných zbierkach na Slovensku, Čechách, Nemecku, Švajčiarsku a v USA. Jej diela boli reprezentatívne zastúpené na Art Fair Chicago 2009.

Vznik diela:
2009
Proveniencia:
Rámované.
Technika - materiál:
Akryl na plátne
Rozmery:
80 x 40 cm
Značenie:
Na zadnej strane

Mám záujem

Kontaktný formulár