Dubová Žofia 1991

  • Žofia Dubová

je absolventka VŠVU v Bratislave, kde študovala v ateliéri prof. Daniela Fischera. Tvorí miešanými technikami na plátne, využíva ceruzy aj fixky. V rámci prvého stupňa štúdia absolvovala študijný pobyt v Portugalsku, na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto a v druhom stupni štúdia na University of Arizona v USA. Stážovala v Portugalsku, a aj na Slovensku na katedre skla v rámci VŠVU. V roku 2017 získala za svoj obraz Over the mountain, zo série Hra:na ocenenie v súťaži Maľba, ktorú organizuje Nadácia VÚB.

Mám záujem

Kontaktný formulár