Erdélyi Vojtech 1891-1955

  • Vojtech Erdélyi

sa narodil sa 25. 5. 1891 v Zahatí na Podkarpatskej Rusi.1911-16 študoval na maliarskej akadémii v Budapešti, 1922-26 v Mníchove. Študijné pobyty v Paríži a v Taliansku. Člen Spolku výtvarných umelcov v Bratislave a Užhorode. Vystavoval v Prahe (1929), Košiciach (1933).

Mám záujem

Kontaktný formulár