Borecký Vojtech 1910-1990

  • Vojtech Borecký

sa narodil 14. 11. 1910 v Ubli. 1927 -31 študoval na súkromnej škole prof. Vojtecha Erdélyiho v Užhorode. Do 1947 tu pôsobil jako pedagóg. Bol členom Zväzu sovietskych umelcov. Žil a tvoril v Košiciach.

Mám záujem

Kontaktný formulár