Rohling Vladislav 1878-1949

  • Vladislav Röhling

sa narodil v roku 1878 v Prahe, zomrel v roku 1949 v Prahe. Študoval na Umeleckopriemyslovej škole u K.Lišky v rokoch 1897-1900, neskôr na Akadémii výtvarných umení v Prahe u prof. Františka Ženíška. Od roku 1904 tvoril vo všetkých oboroch maliarstva, neskôr sa špecializoval na grafické umenie.Tvoril hlavne obrazy zo starej Prahy a ďalších významných miest Čiech i Slovenska. Vydával v knižnici Grafikony knihy s vlastnou grafickou výzdobou. Bol členom Jednoty výtvarných umelcov, vystavoval s Jednotou umelcov výtvarných na Zlínských salónoch, v roku 1918 sa zúčastnil výstavy Český výtvarníci Českému srdcu poriadané v pražskom Obecnom dome, v roku 1942 Národ svojim výtvarným umelcom III. v Mánese. Súborne vystavoval v Rubešovom salóne v Prahe v r.1915 a v Topičovom salóne v Prahe r.1934.

Mám záujem

Kontaktný formulár