Droppa Vladimír 1907-1994

  • Vladimír Droppa

sa narodil 13. 10. 1907 vo Vlachoch pri Liptovskom Mikuláši, zomrel 1994. Odborné vzdelanie získal na Akadémii výtvarných umení v Prahe, ktorú absolvoval 1935 u prof. J. Obrovského. Po skončení školy podnikol študijnú cestu po Taliansku. Pôsobil ako pedagóg na prvej katedre výtvarného umenia na Slovensku zriadenej 1939 pri Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave.Vladimír Droppa sa narodil 13. 10. 1907 vo Vlachoch pri Liptovskom Mikuláši, zomrel 1994. Odborné vzdelanie získal na Akadémii výtvarných umení v Prahe, ktorú absolvoval 1935 u prof. J. Obrovského. Po skončení školy podnikol študijnú cestu po Taliansku. Pôsobil ako pedagóg na prvej katedre výtvarného umenia na Slovensku zriadenej 1939 pri Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave.

Mám záujem

Kontaktný formulár