Skála Vít 1883-1967

  • Vít Skála

sa narodil 18. 1. 1883 v Prahe a zomrel 28. 7. 1967 v Terezíne Pochádza z maliarskej rodiny. V rokoch 1899-1906 študoval na pražskej akadémii u prof. Pirnera. Vo svojej tvorbe sa venoval krajinárstvu, ako aj figurálnej tvorbe. V jeho tvorbe významné miesto zaujímajú obrazy z Valašska a Slovenska, z ktorých veľkú časť zakúpil prezident T.G.Masaryk. 1936-1939 bol redaktorom časopisu Loutkár. Pôsobil aj ako scénograf a režisér. Vystavoval v Čechách aj v zahraničí.

Mám záujem

Kontaktný formulár