Žilinčanová Viera 1932-2008

Viera Žilinčanová

sa narodila 10. júna 1932 v Nových Zámkoch. Zomrela 2008 v Bratislave. 1950-1955 študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Mudroch). Generačne patrí k tzv. Nástupu 57, štýlovo a duchovne sa skôr kontaktovala s umením mladších vrstiev maliarstva druhej polovice šesťdesiatych rokov. Najmä s jeho alternatívnou (a zároveň marginálnou) líniou, vyznávajúcou imaginatívnosť, fantazijnú štylizáciu „reality“ (Albín Brunovský a jeho eklektici). Viera Žilinčanová reprezentovala počas života naše výtvarné umenie na známych prehliadkach a festivaloch maľby v Bratislave, Košiciach, Trenčíne, Prahe, Brne, Havane, Krakove, Dusseldorfe, Stockholme, Bruseli, Berlíne, Paríži, Nice, Cagnes sur Mer, Berlíne, Zűrichu, Montreali, New Yorku, kde získala medzinárodné ceny a uznania. 1956 sa zúčastnila na letnej maliarskej škole Oskara Kokoschku (Schule des Sehens). 1978 Grand Prix na IV. Medzinárodnom bienále maľby v Košiciach.

Mám záujem

Kontaktný formulár