Kraicová Viera 1920-2012

  • Viera Kraicová

sa narodila 5. 7. 1920 v Modre. Zomrela 29. 4. 2012 v Bratislave. V rokoch 1940 -44 študovala na Oddelení kreslenia a maľovania Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, 1945-1950 na Akadémii výtvarných umení v Prahe (prof. Želibský). Už 1948 vystavovala so Skupinou 29. augusta v Bratislave. 1952 bola asistentkou na bratislavskej Vysokej škole výtvarných umení. Koncom 50. rokov sa stáva zakladajúcou členkou Skupiny 4 (okrem nej Miertušová, Čihánková, Bartošíková). 1967 dostala Cenu C. Majerníka za maľbu.

Mám záujem

Kontaktný formulár