Hložníková Viera 1920-2003

  • Viera Hložníková

rodená Horáčková, sa narodila v Louke pri Znojme 30. mája 1920. Po absolvovaní Školy umeleckých remesiel v Brne študovala v rokoch 1937 - 1942 na Umelecko-priemyselnej škole v Prahe u profesora Františka Kyselu a neskôr u profesora Josefa Nováka na špeciálke kresby a maľby, kde medzi spolužiakmi stretla Vincenta Hložníka, svojho budúceho manžela.Už v roku 1942 začala pracovať ako ilustrátorka; najprv v Žiline, následne pre Maticu slovenskú v Martine a neskôr  znova v Žiline. Je autorkou ilustrácií pre desiatky kníh najmä pre deti a mládež.

Mám záujem

Kontaktný formulár